Optikon Distributors Optikon Distributors Optikon Distributors
Italian Distributors

Asia

Opticians

Seo Kwang Medical

1145-1, Hwajeoung-Dong, Deokyang-Gu, Goyang-Si, Gyounggi-Do, SOUTH KOREA 412-270.


Tel:
+82-31-9056671
Fax:
+82-31-9056674
E-mail:
seokwang@seokwangmed.co.kr

Ophthalmologists

Seo Kwang Medical

1145-1, Hwajeoung-Dong, Deokyang-Gu, Goyang-Si, Gyounggi-Do, SOUTH KOREA 412-270.


Tel:
+82-31-9056671
Fax:
+82-31-9056674
E-mail:
seokwang@seokwangmed.co.kr